Yuanta dự báo FTSE Vietnam ETF sẽ thêm VJC, PHR vào danh mục, loại CIIKinh doanh

VJC đã đáp ứng các tiêu chí trong danh mục, tỷ lệ room ngoại đã nâng lên trên 10%. Tương tự, PHR cũng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong danh mục, vốn hoá công ty đã được nâng lên.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply