Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý thông tin về Jetstar PacificKinh doanh

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, trong đó yêu cầu xem xét, xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý thông tin về hãng hàng không Jetstar Pacific.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply