Yeah1 nói gì về giao dịch “kỳ lạ” với quy mô cả nghìn tỷ của Chủ tịch?Kinh doanh

Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sau khi bán ra 3,91 triệu cổ phiếu rồi mua phát hành mới lượng tương đương vẫn nắm giữ 11,3 triệu cổ phiếu, cổ đông DFJ VinaCapital bán 7,82 triệu cổ phiếu sau đó mua lại 3,91 triệu cổ phiếu…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply