Yeah1 đang phụ thuộc YouTube thế nào?Kinh doanh

Dù là doanh nghiệp có giá trị cổ phiếu cao nhưng Yeah1 đang phụ thuộc nền tảng của doanh nghiệp khác. 90% lợi nhuận của Yeah1 đến từ kinh doanh trên YouTube.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply