Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩuKinh doanh

Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩuCán cân thương mại hàng hoá của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng năm 2019 lên đến 9,85 tỷ USD…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply