Xuân Mai Corp (XMC) sắp có sự xáo trộn lớn về cơ cấu cổ đông ngay khi trở lại "chứng trường"Kinh doanh

Cổ phiếu XMC hiện giảm 15% so với giá tham chiếu lên sàn Upcom ngày 28/6.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply