Xử lý nợ xấu: “Chuyến xe có đông lạnh mãi?”Kinh doanh

Xử lý nợ xấu: “Chuyến xe có đông lạnh mãi?”“Có những thành trì khó công phá trong nợ xấu”, theo góc nhìn từ người trong cuộc khi tiếp nhận kết quả xử lý nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước báo cáo.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply