Xử lý được lượng lớn, vẫn còn khó khăn với nợ xấu kẹt tại các vụ ánKinh doanh

Xử lý được lượng lớn, vẫn còn khó khăn với nợ xấu kẹt tại các vụ ánViệc xử lý, thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của các ngân hàng mua bắt buộc khó khăn do phần lớn tài sản bảo đảm đều đang bị kê biên, liên quan đến các vụ án, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply