Xổ số Kiến thiết TP.HCM: 6 tháng lợi nhuận tăng trưởng 22,3% đạt 587,7 tỷ đồngKinh doanh

Tại ngày 30/06/2018, tổng tài sản của công ty đạt 2.339 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và các khoảng tương đương tiền gần 1.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng tài sản.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply