Xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019Kinh doanh

Xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019Việc xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2019 sẽ được thực hiện theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply