Xem xét kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Trà VinhKinh doanh

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của các ông Diệp Văn Thạnh, Trần Trường Sơn là rất nghiêm trọng; vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh và ông Phạm Văn Tám là nghiêm trọng; vi phạm của ông Nguyễn Thành Tẩm đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply