Xem xét bóc tách những khoản vay tiêu dùng lớn vào bất động sản?Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường giám sát và có thể bóc tách những khoản vay tiêu dùng lớn “lách” vào đầu tư bất động sản.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply