Xe cẩu và ô tô 7 chỗ rơi xuống dạ cầu, 5 người thương vongKinh doanh

Xe cẩu và ô tô 7 chỗ rơi xuống dạ cầu, 5 người thương vongXe cẩu và ô tô 7 chỗ tông nhau và nằm chồng lên nhau sau khi rơi xuống dạ cầu Hàm Luông làm 5 người thương vong.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply