Xây lắp dầu khí PVC lỗ thêm hơn 100 tỷ đồng sau kiểm toánKinh doanh

Ngoài ra, kiểm toán cũng đưa ra một loạt các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh đến các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Tổng công ty trong 12 tháng tới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply