Xây dựng sân bay Phan Thiết hơn 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 – 2021Kinh doanh

Xây dựng sân bay Phan Thiết hơn 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021Sân bay Phan Thiết được Chính phủ xác định là sân bay quân sự – dân dụng kết hợp. UBND tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư trong 2019, để tổ chức xây dựng trong giai đoạn 2020-2021.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply