Xây dựng Hòa Bình (HBC) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10 triệu cổ phiếu trả cổ tứcKinh doanh

Xây dựng Hòa Bình (HBC) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10 triệu cổ phiếu trả cổ tứcNăm 2018 doanh thu Xây dựng Hòa Bình tăng mạnh, tuy nhiên chi phí tăng nên lợi nhuận sau thuế giảm 27% so với cùng kỳ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply