WB: Hiệu quả hoạt động doanh nghiệp phi nông nghiệp Việt Nam cách xa chuẩn khu vực, thế giớiKinh doanh

Các doanh nghiệp đang gia tăng nhanh chóng ở các thành phố của Việt Nam. Mỗi tháng, hơn 10.000 cửa hàng và doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh, định hình lại bức tranh kinh tế của đất nước.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply