Warren Buffett không hiểu tại sao Elon Musk lại dùng Twitter nhiều đến vậy!Kinh doanh

Warren Buffett cho rằng Elon Musk cần kiềm chế hơn với cương vị CEO của Tesla.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply