Warren Buffett: Đừng vay tiền như ông Donald TrumpKinh doanh

Huyền thoại đầu tư nói rằng bản thân ông là ví dụ cho khả năng thành công trong kinh doanh và đầu tư mà không cần vay quá nhiều.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply