Warren Buffett chỉ ra rằng hầu hết mọi người không thành công vì điều nàyKinh doanh

Warren Buffett khuyên chúng ta nên lược bỏ bớt các mục tiêu, đôi khi là những mục tiêu quan trọng, để tập trung vào một số việc mang lại thành công thực sự.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply