Vượt kế hoạch năm 2018, EVN Finance đặt mục tiêu 280 tỷ đồng LNTT năm 2019Kinh doanh

Vượt kế hoạch năm 2018, EVN Finance đặt mục tiêu 280 tỷ đồng LNTT năm 2019Năm 2019, EVN Finance tập trung đẩy mạnh các hoạt động tại dự án tài chính tiêu dùng và nhanh chóng khẳng định vị thế đối với sản phẩm tín dụng tiêu dùng. Đây được coi là sản phẩm chiến lược chủ đạo, tận dụng thế mạnh về hạ tầng CNTT của công ty.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply