Vượt 21% kế hoạch, Cao su Phước Hòa dự chi 203 tỷ đồng tạm ứng cổ tứcKinh doanh

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ nhận về hơn 140 tỷ đồng nhờ sở hữu 69% vốn điều lệ tại Cao su Phước Hòa.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply