VPBank muốn mua lại tối đa 10% vốn làm cổ phiếu quỹKinh doanh

VPBank muốn mua lại tối đa 10% vốn làm cổ phiếu quỹNgân hàng đang có hơn 2,45 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, số cổ phiếu quỹ mà VPBank muốn mua lại tối đa là hơn 245 triệu cổ phiếu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply