VPBank miễn phí dịch vụ Internet Banking đối với Khách hàng DoanhnghiệpKinh doanh

VPBank miễn phí dịch vụ Internet Banking đối với Khách hàng DoanhnghiệpTheo đó, từ ngày 01/8/2019, VPBank sẽ thực hiện miễn phí chuyển khoản trong và
ngoài hệ thống, miễn phí đăng ký và miễn phí thường niên của dịch vụ VPBank Online
đối với tất cả các khách hàng doanh nghiệp mới đăng ký mở tài khoản qua Hotline của
chương trình.

Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply