VPBank bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc mớiKinh doanh

Với việc bổ nhiệm này, VPBank đã nâng số lượng Phó Tổng giám đốc lên 9 người.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply