Vốn tự có sụt giảm, tỷ lệ an toàn vốn hệ thống ngân hàng chỉ còn 11,57%Kinh doanh

Vốn tự có của toàn hệ thống đã giảm 0,69% trong tháng 1, trong đó chủ yếu ghi nhận giảm ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply