Vốn cho vay tạo việc làm còn eo hẹp, khó xoay xởKinh doanh

Vốn cho vay tạo việc làm còn eo hẹp, khó xoay xởQuỹ Quốc gia chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn để tạo việc làm…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply