Vốn cho vay phát triển nông nghiệp của WB tăng trưởng kỷ lụcKinh doanh

Nguồn tiền sẽ góp phần giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu thông qua tận dụng tiềm năng của ngành nông nghiệp trong các giải pháp biến đổi khí hậu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply