VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ mua, bán ra sao trong tuần cơ cấu danh mục?Kinh doanh

VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ mua, bán ra sao trong tuần cơ cấu danh mục?Theo ước tính, VNM ETF đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá 53,35 triệu USD từ đầu năm tới nay (1.238 tỷ đồng), còn với FTSE Vietnam ETF, quỹ đã phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá 25 triệu USD (580 tỷ đồng).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply