VNM ETF phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá hơn 8 triệu USD trong tuần giao dịch cuối tháng 5Kinh doanh

VNM ETF phát hành lượng chứng chỉ quỹ trị giá hơn 8 triệu USD trong tuần giao dịch cuối tháng 5Ngoài ra, quỹ VFMVN30 ETF sau giai đoạn “bất động” đã phát hành mới 4 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị 58 tỷ đồng trong tuần qua.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply