VNM ETF ngược dòng xu hướng khối ngoại, phát hành ròng 9 triệu USD chứng chỉ quỹ trong tuần 20-24/5Kinh doanh

VNM ETF ngược dòng xu hướng khối ngoại, phát hành ròng 9 triệu USD chứng chỉ quỹ trong tuần 20-24/5Dù vậy, tính chung 5 quỹ ETF nổi bật nhất đang hoạt động trên TTCK Việt Nam gồm FTSE Vietnam ETF, iShare MSCI Frontier 100 ETF, KIM Kindex Vietnam VN30 ETF, VNM ETF, VFMVN30 ETF đã bị rút ròng lượng chứng chỉ quỹ trị giá 14,15 triệu USD, trong đó giá trị bán ròng trên TTCK Việt Nam vào khoảng 6,2 triệu USD (147 tỷ đồng).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply