VNDIRECT đánh giá triển vọng ngành dệt may tích cực, nhưng định giá cổ phiếu đã ở mức hợp lýKinh doanh

VNDIRECT đánh giá triển vọng ngành dệt may tích cực, nhưng định giá cổ phiếu đã ở mức hợp lýRủi ro chính của ngành dệt may bao gồm chi phí nhân công gia tăng và công đoạn nhuộm vẫn là nút thắt cổ chai của toàn ngành. Ngoài ra, lợi thế nhân công giá rẻ trong sản xuất hàng may mặc có thể sẽ không còn được duy trì từ năm 2025 và ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply