VinHomes đặt kế hoạch 20.600 tỷ đồng LNST, tăng 40% so với năm 2018Kinh doanh

VinHomes đặt kế hoạch 20.600 tỷ đồng LNST, tăng 40% so với năm 2018VinHomes dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply