Vinhomes bổ nhiệm ông Phạm Thiếu Hoa vào vị trí Tổng giám đốcKinh doanh

Vinhomes bổ nhiệm ông Phạm Thiếu Hoa vào vị trí Tổng giám đốcÔng Phạm Thiếu Hoa sẽ thay thế bà Lưu Thị Ánh Xuân làm Tổng giám đốc Vinhomes với nhiệm kỳ 5 năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply