Vinamilk không ngừng gia tăng sở hữu tại GTNfoodsKinh doanh

Sau khi mua thỏa thuận 5,8 triệu cổ phiếu GTN với giá trị hơn 116 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Vinamilk tại GTNfoods đã lên đến 40,68%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply