Vinamilk khẳng định sản phẩm sữa tươi học đường hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về chất lượngKinh doanh

Vinamilk khẳng định sản phẩm sữa tươi học đường hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về chất lượngNgoài thành phần dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi nguyên liệu, sữa học đường phải có các thành phần bổ sung bắt buộc theo Quyết định số 1340 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply