Vinamilk dự chi 2.600 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2018Kinh doanh

Vinamilk dự chi 2.600 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2018Năm 2018 Vinamilk trả cổ tức tổng tỷ lệ 45%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply