Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 không thấp hơn 56.000 tỷ đồngKinh doanh

Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 không thấp hơn 56.000 tỷ đồngVinamilk dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2019 không thấp hơn 56.000 tỷ đồng. Đồng thời cho biết tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu không thấp hơn 20%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply