VINADATA CEO Vũ Minh Trí: “Ngành điện toán đám mây có cơ hội tận dụng đến 60% GDP của Việt Nam”Kinh doanh

VINADATA CEO Vũ Minh Trí: “Ngành điện toán đám mây có cơ hội tận dụng đến 60% GDP của Việt Nam”Để khai thác triệt để cơ hội này, các đơn vị hoạt động trong ngành cần hợp tác xây dựng một hệ sinh thái đám mây lành mạnh và đa dạng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply