VinaCafé Biên Hòa sắp trả cổ tức 240% bằng tiềnKinh doanh

Số tiền VinaCafé Biên Hòa dự chi cho hoạt động cổ tức lên đến gần 638 tỷ đồng, hầu hết số tiền tiền này sẽ thuộc về công ty mẹ Masan Beverage do nắm giữ 94,49% cổ phần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply