Vietjet tiếp tục công bố tạm ứng cổ tức 10% trước ĐHCĐ, cố tức 2018 lên tới 55%Kinh doanh

Vietjet tiếp tục công bố tạm ứng cổ tức 10% trước ĐHCĐ, cố tức 2018 lên tới 55%Vietjet có truyền thống trả cổ tức với tỷ lệ cao, từ 50-70% bao gồm cả tiền và cổ phiếu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply