Vietjet dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu quỹKinh doanh

Vietjet dự kiến mua 25 triệu cổ phiếu quỹNguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đang rất dồi dào với hơn 9.964 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply