Vietjet điều chỉnh lịch bay do máy bay giao chậm và nguyên nhân khai thácKinh doanh

Vietjet điều chỉnh lịch bay do máy bay giao chậm và nguyên nhân khai thácHành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ chuyển chuyến bất kỳ miễn phí trong tháng 6, hoàn vé theo nhu cầu và hỗ trợ chi phí bồi thường thiện chí theo quy định.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply