Vietinbank Securities đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng tỷ lệ cổ tức lên 12%Kinh doanh

Vietinbank Securities đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng tỷ lệ cổ tức lên 12%Trong quý 1/2019, lợi nhuận Vietinbank Securities (CTS) ước đạt 57 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thực hiện khoảng 2 tỷ đồng và thực hiện chưa thực hiện khoảng 55 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply