Vietcredit thông báo gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranhKinh doanh

Vietcredit thông báo gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranhCông ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã đăng thông báo mời chào cạnh tranh giá dự án: Hệ thống quản lý Chứng chỉ tiền gửi của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt từ ngày 05/06/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply