Vietbank được chấp thuận tăng vốn lên 4.256 tỷ đồngKinh doanh

Vietbank sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.24tỷ đồng lên 4.256,19 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply