Việt Nam vay 45 triệu USD từ ADB phát triển hạ tầng du lịchKinh doanh

Khoản vay từ ADB được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy hạ tầng du lịch tại 5 tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply