Việt Nam, tình thế có tiền mà khó tiêu và yếu tố mới xuất hiệnKinh doanh

Việt Nam, tình thế có tiền mà khó tiêu và yếu tố mới xuất hiệnLượng vốn lớn vẫn ứ đọng mà không lan tỏa trực tiếp ra nền kinh tế. Và đã có yếu tố mới xuất hiện.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply