Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODAKinh doanh

Việt Nam mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODAĐến 31/8/2019, cả nước mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao là 60.000 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply