Việt Nam mới đạt khoảng 140 người dân/doanh nghiệpKinh doanh

Việt Nam mới đạt khoảng 140 người dân/doanh nghiệpViệt Nam mới đạt khoảng 140 người dân/doanh nghiệp, trong khi bình quân các nước ASEAN là 80-100 người dân/doanh nghiệp…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply